top of page

Fundacja Eriki Simon

od roku 1993

Logo_web_groß.png

Fundacja Eryki Simon została zalożona przez pana Gerharda Simona w dniu 31.10.1993. Towarzyszyła temu następująca myśl:

„Moja wolą jest ratowanie i utrzymanie stanu zabytków kultury niemieckiej i polskiej na Dolnym i Górnym Śląsku. Poprzez nasz udział chcemy przyczynić się również do szerzenia pojednania między Niemcami a Polakami oraz budowania wspólnej przyszłości w Europie“.

Fundacja Eyryki Simon wspiera następujące cele:

  • placówki zajmujące się pielęgnacją dorobku kultury niemieckiej we Wschodniej Europie,

  • nadzwyczajne prace zajmujące się sztuką i kulturą na byłych niemieckich terenach wschodnich,

  • przedsięwzięcia przyczyniające się do krzewienia i szanownia języka niemieckiego na Wschodzie Europy, w szczególności na Dolnym i Górny Śląsku,

  • Fundacja udziela finansowego wsparcia za zgodą zarządu,

  • Fundacja nie finansuje stypendiów.

Fundacja Eriki Simon 

W 1993 r. została założona Fundacja Erika-Simon-Stiftung przez producenta szkła płaskiego z Rinteln w Niemczech, Gerharda Simona (ur. 1914 w Sokołowsku/Göbersdrof, który zmarł w 2008 r.). Celem fundacji jest zachowanie niemieckiego dziedzictwa kulturowego dla niemieckich i polskich Ślązaków, a także porozumienie i przyjażń między Niemcami a Polakami. Od 2008 r. Wdowa Waltraud Simon jest pierwszą przewodniczącą fundacji. Do rady fundacji należą Prof. Dr. med. Arno Herzig (z Hamburgu) i prof. Dr med. Wilhelm Ahrens (z Bremy). Patronem jest arcybiskup prof. Dr. Alfons Nossol.

dalej czytać

Arcybiskup Prof. Dr. Alfons Nossol, Oppeln

Patron

Waltraud Simon, Görlitz

1. Przewodnicząca

Prof. Dr. Arno Herzig, Hamburg

2. Przewodniczący

Prof. Dr. Wilhelm Ahrens, Bremen

Dr. Markus Bauer, Görlitz

Nowo przyjęci członkowie zarządu:

Rainer Sachs MA, Wrocław

Zarząd sprawdza wszystkie podania i decyduje o ich ewentualne wspieranie.

Zarząd fundacji

2_2_bearbeitet.jpg

Rekonstrukcja Archiwum w Krzeszowie  (Film)

Archiv / Archiwum

Archiv / Archiwum

Odtwórz Wideo
Projekte

Projekty

bottom of page