top of page

Projekty naukowe

Kultura Śląska składa się nie tylko z zabytków architektury, lecz także ze spuścizny literackiej oraz z historiografii. Co prawda, Fundacja Eriki Simon nie rozdaje stypendia, ale wspiera projekty pojedyncze i tłumaczenia za pomocą dopłat do kosztów druku, albo dofinansowania pobytów w archiwach. Do projektów wspieranych należą:

  • Prof. dr Anna Manko-Matysiak: Transkrypcja listów humanisty i lekarza Johannes Crato von Kraftheim (1519 – 1585) w Bibliotece Państwowej w Berlinie

  • Spis podatkowy z lat 1722 – 1728 byłego powiatu głogóweckiego

  • Prof. Dr. Krzysztof Ruchniewicz: Krzyżowa na nowo odczytana

  • Roland Müller: Biografia wrocławskiego nadburmistrza Otto Wagnera

bottom of page