top of page

Adres / Impressum

Odpowiedzialność prawna

Disclaimer / Wyłączenie odpowiedzialności

Dokumenty na tym serwerze zostały automatycznie przekonwertowane na HTML z różnych formatów tekstowych i źródeł za pomocą programów. Nie można zatem wykluczyć błędów. Fundacja Eriki Simon nie ponosi żadnej odpowiedzialności za poprawność tych treści.

Wszelkie sugestie lub poprawki prosimy kierować do Fundacji Eriki Simon.

Informacja o prawach autorskich

Te strony i informacje na nich zawarte są:

© Copyright by Erika-Simon-Stiftung 2020.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk, także częściowy, lub dalsza dystrybucja w formie elektronicznej jest dozwolona tylko za uprzednią pisemną zgodą Fundacji Eriki Simon.

Urheberrechtshinweis

Wszystkie treści i struktury tej strony internetowej są chronione prawem autorskim i prawami pokrewnymi. Publikacja na World Wide Web lub innych serwisach internetowych nie oznacza zgody na jakiekolwiek inne wykorzystanie przez osoby trzecie. Wyraźnie zezwalamy na cytowanie naszych tekstów i dokumentów, a także umieszczanie linków z naszej strony internetowej, o ile jest jasne, że są to treści strony Fundacji Eriki Simon i że treści te nie są powiązana z treściami osób trzecich, które są sprzeczne z interesami Fundacji Eriki Simon.

 

Zdjęcia na stronie są własnością Fundacji lub zostały użyte za zgodą właścicieli praw. Wykorzystanie tych zdjęć jest dozwolone wyłącznie do celów prywatnych. Bezprawne wykorzystanie zdjęć może naruszać prawa autorskie, prawa znaków towarowych, prawa osobiste i prawa do wizerunku.

© Fotos: Marek Maruszak

 

© Videos: „Ars-Augusta e.V.“ / Eleni Ioannidou i Heinz Müller

Haftungsausschluss

Wyłączenie odpowiedzialności

Fundacja Eriki Simon dokłada wszelkich starań, aby aktualizować swoją stronę internetową i zapewnić, że podane na niej informacje są kompletne, dokładne i aktualne. Nie możemy jednak całkowicie wykluczyć możliwości wystąpienia błędów.

 

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za kompletność, poprawność i aktualność publikowanych na naszej stronie informacji. Dotyczy to również szkód powstałych w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania informacji zawartych na naszej stronie internetowej.

 

Niniejszym wyraźnie oświadczamy, że nie mamy żadnego wpływu na aktualizację, kształt i poprawność treści stron internetowych, do których odnoszą się nasze linki, oraz że w momencie tworzenia linków nie można było rozpoznać na tych stronach żadnych treści naruszających obowiązujące prawo. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści stron, do których podajemy linki, odpowiedzialność ponosi wyłącznie administrator tych stron. Dotyczy to w szczególności szkód powstałych w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania tych treści. Jeżeli na jednej z powiązanych z nami stron znajdują się treści naruszające obowiązujące prawo, niezwłocznie po uzyskaniu informacji o tym usuniemy odpowiedni link z naszej strony internetowej.

 

 

© Copyright 2020 Erika-Simon-Stiftung, Görlitz. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Verantwortlich für den Inhalt:

Odpowiedzialny za treść:

Odpowiedzialnym zgodnie z § 18 ust. 2 Umowy państwowej w sprawie mediów (RFN) jest:

 

 

Zarząd Fundacji Eriki Simon

Waltraud Simon (1. Przewodnicząca)

Windmühlenweg 18 Nr. 101

02828 Görlitz

Tel.: 03581/7629344

Administracja strony internetowej

Na naszych stronach mogą znajdować się linki do innych stron w Internecie. Dla wszystkich tych linków obowiązuje następująca zasada: wyraźnie oświadczamy, że nie mamy żadnego wpływu na kształt i treść stron, do których prowadzą linki. Dlatego niniejszym wyraźnie odcinamy się od wszelkich treści wszystkich stron, do których odsyłają linki na naszych stronach internetowych i nie czynimy ich własnymi. Niniejsze oświadczenie dotyczy wszystkich linków umieszczonych na naszych stronach oraz wszystkich treści stron, do których prowadzą te linki. W momencie umieszczania linków sprawdziliśmy je i nie budziły one zastrzeżeń. Nie ponosimy jednak za nie żadnej odpowiedzialności!

 

 

 

Tłumaczenie na język polski: Berthold Kandora

bottom of page